Institut doprovázení dítěte a rodiny

Co vás naučíme, čím vás provedeme

Naše programy

text se připravuje


PROGRAMY PRO DĚTI

 Provázení dětí od počátku do dospělosti


             Pro-rodinná škola


Přípravka (nultý ročník) pro život

Program pro embrya s rodiči (0 - 10 měsíců)

 Provázení v prenatálním období dítěte - tajemné období vývoje embrya v "zahradě duše", jeho smyslové vnímání .

Obsah programu:  Provázení rodičů a podpora v navazování citové vazby mezi rodičem a dítětem, podpora v regulaci stresu, relaxace. Neformální vzdělávání.


Program pro kojence s rodiči (0-18 měsíců) senzomotorické období

Provázení v období  dramatického somatického, neuropsychického a motorického vývoje; který symbolicky vyvrcholí prvním krůčkem a prvním slovem kolem jednoho roku věku; Dítě se učí spojovat podnět z prostředí s motorickou odpovědí; vychází z jednoduchých reflexních stereotypů (schémat) a doplňuje je vlastními zkušenostmi;

Obsah programu: Provázení rodičů a podpora dítěte ve zdravém růstu - senzomotorický program. Neformální vzdělávání.


Program pro batolata s rodiči (1,5 -3 let) symbolické období (preoperativní)

Provázení v období postupného osamostatňování dítěte; kdy díky samostatnému pohybu se seznamuje s okolním světem, díky rozvoji řeči zdokonaluje komunikaci s ostatními lidmi.[ Prochází prvními krůčky k odloučení od maminky. 

Obsah programu: Provázení rodičů a podpora dítěte dále nejen ve zdravém růstu - senzomotorický program, ale nyní už i obdobím krátké separace, regulace stresu, adaptace. Neformální vzdělávání.


PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

Text se připravuje.
 

Základní program
Text se připravuje. .

Pro pokročilé
Text se připravuje. .

Komplexní program
Text se připravuje. 

PROGRAMY PRO STUDENTY

Předškolní program

Program předškoláčci (3 - 6 let)

text se připravuje 

Základní program

Program pro děti školou povinné (6-13 let) 

text se připravuje

 

Pokročilý program
Program Středoškoláci (14-18 let)

text se připravuje 


Nástavbový program
Vysokoškoláci (18 -26 let)

text se připravuje 

  

SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY


Speciálně pedagogické a kariérní centrum

Poskytujeme  poradenské služby, koučink , terapie a intervence dětem, žákům, studentům se specifikami, jejich rodičům - zákonným zástupcům, školám a školským zařízením tak aby se mohly vzdělávat a růst ve šťastného , úspěšného a společensky prospěšného jedince.  .

Každé pondělí a středu od 9:00 do v 17:00